Noordelijke speler betreedt markt van zakelijke vastgoedfinanciering

GRONINGEN – Een nieuwe noordelijke speler doet zijn intrede op de markt van zakelijke vastgoedfinanciering. Ondernemers Matthijs Venema en Christiaan Baas lanceren vandaag een nieuw platform voor de financiering van commercieel vastgoed. Onder de naam OON Vastgoed B.V. brengt het bedrijf ondernemers en investeerders met elkaar in contact en faciliteert de totstandkoming van zakelijke vastgoedfinanciering. Daarmee bieden de twee een alternatief voor het bancair financieren van zakelijk onroerend goed.

Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Nederlandse mkb’ers moeite heeft om voldoende kapitaal aan te trekken voor hun onderneming. De terugtrekkende beweging van banken is een belangrijke oorzaak voor financieringsproblemen van duizenden mkb’ers. Met name organisaties in de bouw, retail en zakelijke dienstverlening zijn de dupe. Plannen voor uitbreiding, (her)financiering of verhuizing worden op de lange baan geschoven. Hoewel alternatieve (online) financieringsvormen, zoals crowdfunding, factoring en lease, als paddenstoelen uit de grond schieten, vindt het merendeel van de ondernemers (54 %) deze en andere vormen van online financiering onbetrouwbaar.

Terwijl aan de ene kant kapitaalbehoeftige ondernemers met hun rug tegen de muur staan, krijgen vermogende partijen aan de andere kant geen rendement bij de bank op hun overtollige liquide middelen. Die ontwikkeling gaat zelfs zover dat je in sommige landen binnen Europa al moet betalen om je vermogen op een spaarrekening te zetten. Voor Matthijs en Christiaan aanleiding om in te grijpen en antwoord te geven op de vraag uit de markt naar een betrouwbare vorm van zakelijke vastgoedfinanciering. Met hun platform bieden ze een alternatieve (non-bancaire) financieringsvorm, waarbij het mes aan twee kanten snijdt: nieuw financieringskansen voor ondernemers en een veilige investeringsvorm met aantrekkelijk rendement voor investeerders.

De ondernemers hebben een gedurfde ambitie: met Noord-Nederlandse nuchterheid het ondernemersklimaat een nieuwe impuls geven en groei faciliteren. Met een fysiek kantoor en een voornamelijk offline aanpak, wil OON een betrouwbaar alternatief bieden voor zowel bancaire financiering als voor online financiering- en investeringsvormen. De focus ligt op risicovermijding en zekerheid: niet iedere kapitaalbehoeftige ondernemer wordt toegelaten. Nadat een aanvraag is binnen gekomen, onderwerpt OON de ondernemer, het pand en de omgeving van het pand aan een uitgebreide analyse. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek positief zijn bevonden en de ondernemer minimaal 30% eigen middelen in kan brengen, wordt het te financieren object aangeboden binnen een netwerk van investeerders. Als een geïnteresseerde investeerder het aanbod heeft ‘geclaimd’, wordt de financiering door OON in orde gemaakt. Door de ondernemer te verplichten om eigen vermogen in te brengen en de investeerder het eerste recht van hypotheek te geven op het te financieren bedrijfspand, verlaagt OON het risico voor de investeerder aanzienlijk. Anderzijds biedt het platform ondernemers een betrouwbare, nieuwe financieringsvorm, gefaciliteerd door een partij die de ondernemer op een fysieke locatie te woord kan staan.

Wil je meer weten over OON?

Contact opnemen